Prezentare proiect

Proiectul cu titlul  „Un nou sistem integrat de instruire privind intermediarul de asigurari (Acronim: E-Insurance Training)", finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, ce se derulează în perioada noiembrie 2016 – octombrie 2018, vizează dezvoltarea unui sistem integrat de instruire pentru o nouă programare și material de instruire privind intermediarul de asigurări Directiva revizuită a UE privind vanzările de asigurări, cunoscută sub numele de Directiva privind distribuirea asigurărilor (IDD), emisă în decembrie 2015, setul de instrumente de formare fiind adaptat competențelor și competențele sectorului poștal, rezultatul fiind trei platforme similare de e-invățare pentru fiecare piață națională.


Lucrătorii poștali necesită noi abilități și abilități comportamentale pentru a aborda clienții cu produse de asigurare. Aceasta este o activitate nouă pentru ei, care necesită proactivitate, creativitate și cunoștințe noi. IDD se concentrează pe client în principal, astfel programele de formare propuse pentru lucrătorii poștali vor fi puternic orientate spre client. Programele de certificare existente în domeniul asigurărilor sunt în principal orientate spre cunoaștere, prin urmare, prin acest proiect, intenția este de a reforma de la un motiv la altul, trecerea de la cunoștințe bazate pe competențe bazate pe sectorul poștal. Prin intermediul acestui proiect, operatorii poștali pot ajunge și dezvolta acei lucrători poștali care posedă abilități naturale de antreprenoriat și voință puternică de a depăși statutul profesional actual, oferind posibilitatea de a efectua această nouă activitate, și anume intermedierea serviciilor financiare, în același timp cu activitatea poștală.

 

Avantajele realizării acestei activități de către angajații organizațiilor poștale derivă din interacțiunea cu o mare populație de consumatori finali. Pe de altă parte, proiectul oferă oportunitatea dezvoltării profesionale prin utilizarea unor tipuri moderne de instrumente educaționale, având ca scop furnizarea de modalități de comunicare permanentă între formatori și cursanți, schimbul de bune practici, idei și experiențe, făcând posibilă adaptarea continuă a materialelor de formare la nevoile în continuă schimbare ale afacerilor de asigurări.


Proiectul este motivat de realizarea competențelor și nevoilor de formare profesională care decurg din diversificarea serviciilor financiare ale pieței poștale a UE. Prin urmare, operatorii poștali trebuie să adopte piața vânzărilor de asigurări, care servește pentru o experiență pozitivă în ceea ce privește experiența unui client cu un singur centru.
Proiectul se adresează angajaților poștali care pot constitui principala forță de vânzări în asigurări și a căror eficacitate și corectitudine este crucială pentru sporirea denumirii organizației, creșterea cotei de piață și a clienților serviciilor.


Prin participarea la acest proiect, angajații operatorilor poștali (postmani și nu numai) vor avea un sentiment sporit de inițiativă și antreprenoriat, motivația și satisfacția lor în munca de zi cu zi va crește semnificativ, pe baza motivațiilor intrinseci ale autonomiei și scopului. De asemenea, atunci când vor primi un motiv extrinsec - beneficiile financiare generate de efectuarea unor astfel de activități - grupul țintă va avea un sentiment sporit de asumare a propriilor acțiuni și ceea ce înseamnă antreprenoriat.
Participanții la acest proiect din cele 3 organizații poștale din acest proiect vor fi cel puțin 500. După închiderea programului, cele 3 organizații poștale pot exploata în continuare rezultatele proiectului tuturor angajaților din front-office implicați în vânzarea de polițe de asigurare, numărul cărora se estimează la 2500.


Acest număr este o estimare care acoperă numai parteneri de proiect. Cu toate acestea, având în vedere dimensiunile pieței de asigurări și extinderea activităților globale de afaceri poștale, se consideră că rezultatele proiectului pot aduce beneficii angajaților tuturor operatorilor poștali interesați de adăugarea de servicii de vânzare / revânzare / servicii de consultanță, precum și de părțile interesate (min 40 în fiecare țară): autoritatea națională de reglementare a asigurărilor, organismul desemnat de asigurare de certificare, toate societățile de asigurări, mass-media: ziare, televizoare etc.