Produs intelectual 1 (O1)

Produsul intelectual 1 se concentrează pe cercetarea, identificarea și elaborarea nevoilor de formare în domeniul intermediarului de asigurări.

După raspunsurile primite de la toți partenerii s-a decis ca aplicarea sondajelor să se efectueze sub forma a două chestionare diferite.

Primul chestionar se adresează specialiștilor din domeniul asigurărilor, astfel încât să se extraga cele mai importante concepte, abilități și cunostinte, utilizate în activitatea intermediarului de asigurări.

Primul chestionar a fost conceput pentru a colecta abilitățile necesare pentru un bun agent intermediar, iar rezultatele vor fi folosite în structura materialelor de instruire și viitoarele sondaje adresate viitorilor cursanti. Au fost colectate informatii, ca urmare a aplicării chestionarelor, fiind implicați toți operatorii poștali din proiect, respectiv: România – Posta Romana cu 99 de angajați, Bulgaria – Bulgarian Posts cu 198 de angajați și Grecia - Hellenic Post cu 56 de angajați. Pe baza primelor rezultate ale chestionarului, al doilea a fost elaborat pentru a viza nevoile specifice de formare.

Angajații care au participat la sondaj au mentionat nivelul de importanță (LOI) pentru fiecare dintre aceste competențe referitor la activitatea lor de intermediar în asigurări (abilitățile care ii fac să reușească), precum și nivelul de efort (LOF) pe care compania angajatoare o pune pe dezvoltarea acestei abilități deosebite.

Setul de cunoștințe, abilitati si competențe(K-S-C) pe care Intermediarul de Asigurare trebuie să le dobândească pentru a-și îndeplini sarcinile zilnice în mod corespunzător trebuie să îndeplinească două sarcini preliminare urmând, mai mult sau mai puțin, un "mod de gandire inversa". Considerăm că este important, în primul rând, să fie identificate principalele activități pe care intermediarul le desfășoară în timpul furnizării serviciilor sale către client, fie interne ori externe, apoi, folosind metodologia sugerată, se pot identifica și extrage cunoștințele, abilitatile si competențele importante.

O privire de ansamblu a primului sondaj arată că majoritatea angajatilor care lucrează în domeniul asigurărilor consideră că compania ii poate ajuta mai mult in dezvoltarea abilităților profesionale și personale. Acest aspect poate fi discutat în curs pentru a încuraja viitori cursanți să solicite mai multe programe de formare, eInsurance fiind unul din noii pași în această direcție. Nu există diferențe deosebite privind categoriile studiului, răspunsurile angajatilor arată, de asemenea, aceeași importanță a competențelor conceptuale, tehnice și sociale.

Cel de-al doilea sondaj bazat pe chestionarul denumit "Chestionar tematic" a fost dezvoltat ca o varietate de elemente relevante pentru activitatea zilnica a intermediarului "Activitati Principale Profesionale" (APP), ce reprezinta domeniile generale de responsabilitate ale intermediarului de asigurări și ilustreaza nevoile ce sunt necesare pentru a-și atinge obiectivele de afaceri. Acestea includ cel puțin trei activități profesionale, ce constituie activitati interdependente clar definite, in contextul măsurilor raționale și necesare care trebuie luate, pentru a se asigura că intermediarul de asigurări are succes și completează o activitate principală profesională specifică. De asemenea, acestea mai includ si cel puțin trei sarcini profesionale, acțiuni / sarcini individuale distincte, care fac parte din activitatea profesională zilnică de motivare a mediului de lucru ce reprezintă un combinatie de proceduri, procese, metode, tehnici, oameni și informații. În funcție de natura lor, este, de asemenea, posibil ca acestea să includă observarea comportamentului.

Rezultatele celui de-al doilea sondaj sunt foarte optimiste în ceea ce privește oportunitatea pentru viitorii cursanti de a finaliza cursul în cele mai bune condiții și de a-si sporii succesul in cariera.

Rezultatele intermediare și finale au fost prezentate și discutate cu membrii proiectului, după care s-a decis elaborarea unui program unic de instruire pentru toate țările implicate în proiect.